CMBS00 ป๊าดโซ๊ะ…เชียงใหม่ 4วัน 2คืน

CMBS00 ป๊าดโซ๊ะ…เชียงใหม่ 4วัน 2คืน
ราคา: 3,999 บาท
รหัสสินค้า: พ.ค.64
สถานะสินค้า:


????พักเชียงใหม่ 2คืน
????เดินทางโดย รถโค้ชปรับอากาศ
????ราคาเริ่มต้น 3,999฿???? !!

????ร้านโกเหน่ง ห้วยตึงเฒ่า วัดต้นเกว๋น
????วัดพระสิงห์ วัดโลกโมฬี กาดหน้าม.เชียงใหม่
????Pang Pao Beach (ปางเปา บีช) แดนเทวดา
????วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน สวนสนแม่แตง วัดถ้ำเชียงดาว

????เดินทางกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 64
✔11-14 ก.พ. 64 (3,999)
✔25-28 ก.พ. 64 (3,999)
✔10-13เม.ย. 64 (3,999)
✔12-15 เม.ย. 64 (4,999)
✔13-16 เม.ย. 64 (4,999)
✔30เม.ย.-3พ.ค. 64 (3,999)
✔1-4 พ.ค. 64 (3,999)