ดก ฟก หหฟ ฟฟฟฟ กก ฟฟ ฟฟฟ
โปรแกรมทัวร์มาใหม่
ฮ่องกง ไฮโซ โคตรถูก
สุดหรู : บิน EMIRATE นอนฮ่องกง 2 คืน  แม่กวนอิมฮองฮำ วัดปักไต วัดแม่ทับทิม วัดพ่อกว..
8,999 บาท
เฮฮา ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์
- นอนเซิ่นเจิ้น 2 คืน - เล่นดิสนี่ย์เต็มวัน รวมบัตร - วัดกวนอู - สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ - วัดแชกงหมิว..
6,999 บาท
เฮงปัง ฮ่องกง เซินเจิ้น กวางเจา
ภูเขาดอกบัวเหลียนหัวซาน วัดไทรหกต้น รูปปั้นแกะตัวผู้ห้าตัว วัดกวนอู วัดวังดอกบัว วัดแม่..
8,999 บาท
โปรสนั่น ฮ่องกง เซินเจิ้น 4 วัน 2 คืน
นอนเซินเจิ้น 2 คืน  บินตรงโดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ ปรับฐานดวง เริ่มต้นเปลี่ยนดวงโดยการ..
3,555 บาท
อยากรวย ไหว้พระเก่าแก่ฮ่องกง
นอนฮ่องกง รีพลัสเบย์ วัดปักไท 3 วัดโบราณ เกาะฮ่องกง วัดวังดอกบัว วัดแชกงหมิว วัดแม่กว..
19,888 บาท
สะพานแก้ว รวมนองปิง เซินเจิ้น 4วัน2คืน
พระใหญ่นองปิง วัดกวนอู สะพานแก้ว 3 มิติ ชมโชว์กายกรรม ศาลพระพรหม วัดแม่กวนอิมฮองฮำ พ่..
5,999 บาท
ฮ่องกงพลิกชะตา 4วัน2คืน
นอนฮ่องกง รร. Best Grand Hotel บินตรงโดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ ไหว้พระขอพรเปลี่ยนดวงจากร้านเ..
13,999 บาท
บารมี ฮ่องกง ไหว้พระ 8 วัด
นอนฮ่องกง วัดหยวนหยวน พ่อกวนอู เจ้าแม่ทับทิม แม่กวนอิมรีพลัสเบย์ แม่กวนอิมฮองฮำ วัดปักไท ..
12,888 บาท
โคตรถูก... ฮ่องกง ไหว้พระ ดิสนีย์ นองปิง
นอนฮ่องกง 2 คืน พระใหญ่นองปิง แม่กวนอิมฮองฮำ วัดปักไท วัดแม่ทับทิม วัดพ่อกวนอู วัดแชก..
8,999 บาท
สุดถูก มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น
????ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย  ????ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ ????ถนนคู่รัก ????วัดกวนอู ????วัดเจ้าแม่กวน..
2,999 บาท
HAPPY KOREA CHECK IN @SEOUL
วันแรก สนามบินดอนเมือง วันที่สอง สนามบินอินชอน – ถนนเทพนิยาย – ย่านไชน่าทาวน์ – พิพิธภัณฑ์ถํ้าค..
14,987 บาท
ดาลัด - มุยเน่ 3วัน2คืน
วันแรก กรุงเทพ–ดาลัด–มุยเน่-ลําธาร FAIRY STREAM–ทะเลทรายแดง–หมู่บ้านชาวประมง (ผ่านชม) วันที่สอง..
8,888 บาท
ดานัง - ฮอยอัน - เว้ - บาน่าฮิลล์ 4วัน3คืน
วันแรก กรุงเทพ –ดานัง – เว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมงั กรชมแม่น้าํ หอม วันที่สอง พ..
10,899 บาท
ดานัง - ฮอยอัน - เว้ - บาน่าฮิลล์ 4วัน3คืน
วันแรก กรุงเทพ –ดานัง – เว้ – วัดเทียนมู่– ตลาดดองบา – ล่องเรือมงั กรชมแม่น้าํ หอม วันที่สอง พร..
13,899 บาท
ซัวเถา มรดกโลกบ้านดิน หย่งติ้ง 5วัน4คืน
วันแรก สนามบินดอนเมือง– ซัวเถา - เหมยโจว วันที่สอง เหมยโจว-หย่งติ้ง-บ้านดินฮักกา-หูเหวินฮู่บ้าน..
16,999 บาท
ซัวเถา ไหว้เจ้าเสริมดวง สะเดาะเคราะห์ 4วัน3คืน
วันแรก สนามบินดอนเมือง – ซัวเถา– สปาน ้าแร่น ้าทะเล วันสอง จางโจว – ศาลเจ้ามังกรเขียว – เมืองแต..
17,499 บาท
โปรแกรมทัวร์ ทีมงานกระเทยนางฟ้า
ตามรอยไหว้เทพทันใจ 5 องค์ พม่า 2 วัน 1 คืน
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ–ย่างก้งุ –วัดบารมี – เจดีย์กาบาเอ(เทริ์นพระธาตุ) – ตลาดสก๊อต ..
4,999 บาท
นครพนม คำชะโนด มุกดาหาร 3วัน2คืน
วันที่ 1 พฤษภําคม กรุงเทพฯ (โลตัสรังสิต) – นครพนม วันที่ 2 พฤษภําคม ค ําชะโนด -วัดพระ..
4,555 บาท
เปิดดวง เชียงใหม่ ไหว้พระ 3วัน2คืน
17 พฤษภาคม โลตัสรังสิต – เชียงใหม่ 18 พฤษภาคม จังหวัดเชียงใหม่ –วดัพระธาตุดอยสุเทพราชวรวหิาร–วด..
3,999 บาท
ไหว้พระพม่าจัดเต็ม พม่า อินทร์แขวน 3วัน2คืน
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ–ย่างก้งุ – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา– พระราชวงับุเรงนอง – พระธ..
8,999 บาท
คำชะโนด นครพนม มุกดาหาร
วันที่ 5 กันยํา โลตัสรังสิต – เดนิทํางสู่ค ําชะโนด อุดรธํานี วันที่ 6 กันยํา ค ําชะโนด -พุทธคยํ..
5,999 บาท
สุดถูก มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น
????ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย  ????ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ ????ถนนคู่รัก ????วัดกวนอู ????วัดเจ้าแม่กวน..
2,999 บาท
โคตรถูก... ฮ่องกง ไหว้พระ ดิสนีย์ นองปิง
นอนฮ่องกง 2 คืน พระใหญ่นองปิง แม่กวนอิมฮองฮำ วัดปักไท วัดแม่ทับทิม วัดพ่อกวนอู วัดแชก..
8,999 บาท
บารมี ฮ่องกง ไหว้พระ 8 วัด
นอนฮ่องกง วัดหยวนหยวน พ่อกวนอู เจ้าแม่ทับทิม แม่กวนอิมรีพลัสเบย์ แม่กวนอิมฮองฮำ วัดปักไท ..
12,888 บาท
ฮ่องกงพลิกชะตา 4วัน2คืน
นอนฮ่องกง รร. Best Grand Hotel บินตรงโดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ ไหว้พระขอพรเปลี่ยนดวงจากร้านเ..
13,999 บาท
สะพานแก้ว รวมนองปิง เซินเจิ้น 4วัน2คืน
พระใหญ่นองปิง วัดกวนอู สะพานแก้ว 3 มิติ ชมโชว์กายกรรม ศาลพระพรหม วัดแม่กวนอิมฮองฮำ พ่..
5,999 บาท
อยากรวย ไหว้พระเก่าแก่ฮ่องกง
นอนฮ่องกง รีพลัสเบย์ วัดปักไท 3 วัดโบราณ เกาะฮ่องกง วัดวังดอกบัว วัดแชกงหมิว วัดแม่กว..
19,888 บาท
โปรสนั่น ฮ่องกง เซินเจิ้น 4 วัน 2 คืน
นอนเซินเจิ้น 2 คืน  บินตรงโดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ ปรับฐานดวง เริ่มต้นเปลี่ยนดวงโดยการ..
3,555 บาท
เฮงปัง ฮ่องกง เซินเจิ้น กวางเจา
ภูเขาดอกบัวเหลียนหัวซาน วัดไทรหกต้น รูปปั้นแกะตัวผู้ห้าตัว วัดกวนอู วัดวังดอกบัว วัดแม่..
8,999 บาท
เฮฮา ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์
- นอนเซิ่นเจิ้น 2 คืน - เล่นดิสนี่ย์เต็มวัน รวมบัตร - วัดกวนอู - สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ - วัดแชกงหมิว..
6,999 บาท
ฮ่องกง ไฮโซ โคตรถูก
สุดหรู : บิน EMIRATE นอนฮ่องกง 2 คืน  แม่กวนอิมฮองฮำ วัดปักไต วัดแม่ทับทิม วัดพ่อกว..
8,999 บาท
โปรแกรมทัวร์อิ่นๆ
Wonderful Hokkaido 5D3N
  วันที่หนึ่ง    กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง วันที่สอง  &nbs..
25,900 บาท
HAPPY TOKYO เที่ยวเต็ม 5D3N
วันแรก สนามบินดอนเมือง  วันที่สอง เทศกาล Fuji Shibazakura Festival (PINK MOSS) หรือ โอชโิน..
17,987 บาท
HAPPY HOKKAIDO  โลกสวย ปี 3
วันแรก สนามบินดอนเมือง  วันที่สอง สนามบนิ ชโิตเซะ - เมอืงอาซาฮคิ าวา - โทมิตะ ฟาร์ม – ซกิ ..
19,876 บาท
HAPPY HOKKAIDO เฉียบ
 วันแรก สนามบินดอนเมือง  วันที่สอง สนามบนิ ชโิตเซะ - เมอืงอาซาฮคิ าวา - โทมิตะ ฟาร์ม ..
18,876 บาท
HAPPY HOKKAIDO ฮาโกดาเตะ ซากุระ พริ้งมอส
วันแรก สนามบินดอนเมือง  วันที่สอง สนามบนิ ชโิตเซะ - ป้ อมโกเรียวคาคุ - Motomachi District ..
27,999 บาท
HAPPY NAGOYA SNOW WALL & SHIRAKAWAGO
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่สอง นาโกย่า - หมูบ่ า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายาม่าจิยะ - ลิตเติ้ล เก..
29,999 บาท
ดานัง - ฮอยอัน - เว้ 4 วัน 3 คืน
วันแรก กรุงเทพ – ดานัง – สะพานแห่งความรัก – รูปป้ันปลามงักร – สะพานมังกร วันที่สอง หมู่บ้านแกะส..
10,899 บาท
เกาะนามิ-เอเวอร์แลนด์-ซูวอน-โซล
วันแรก กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานดอนเมือง) - เกาหลีใต้(สนามบินอินชอน) วันที่สอง อินชอน – เกาะนามิ– เด..
14,888 บาท
 Paradise Island Resort & Spa
พาราไดซ์ไอส์แลนดร์ีสอร์ทรีสอร์ทหรู 5 ดาว ขอมอบความหรูหราอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยพืชพรรณที่ประดบั ประดาดว้ยด..
16,000 บาท
SAFARI ISLAND RESORT
อัตราดังกล่าวนี้รวม - ค่าที่พักตามแพคเกจที่เลือก - Seaplane รับส่ง สนามบิน - รีสอร์ต - สนามบิน พร้..
25,500 บาท
MEERU ISLAND RESORT & SPA MALDIVES
๏ นำท่ำนเดินทำงสู่ดินแดนในฝัน “มัลดีฟส์” สัมผัสควำมเงียบสงบ และสูดอำกำศบริสุทธิ์ ได้แบบเต็มปอดที่ Me..
24,900 บาท
CENTARA GRAND
ราคาแพคเกจรวม Package included – ค่าที่พักตามแพคเกจที่เลือก – Seaplane สนามบิน – รีสอร์ท- สนามบิน – ..
47,900 บาท
เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน
วนั ทหี่ นงึ่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานโดฮา วนั ทสี่ อง แฟรงกเ์ ฟิรต์ – เมอื งนเู รมเ..
45,888 บาท
Adaaran Club Rannalhi 3D2N
เดินทาง MAY-OCT 2019  ราคาเริ่มต้น 20,500.- ..
20,500 บาท
คำชะโนด นครพนม มุกดาหาร
วันที่ 5 กันยํา โลตัสรังสิต – เดนิทํางสู่ค ําชะโนด อุดรธํานี วันที่ 6 กันยํา ค ําชะโนด -พุทธคยํ..
5,999 บาท