ตาก-แม่สอด-เมียวดี 3วัน 2คืน

ตาก-แม่สอด-เมียวดี 3วัน 2คืน
ราคา: 6,200 บาท
รหัสสินค้า: พ.ค.63
สถานะสินค้า:
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน-พระบรมธาตุเจดีย์บ้านตาก-อาบน้ำแร่ แช่น้ำอุ่น..ออนเซ็น ถังไม้โอ๊คที่ออนเซ็น -วัดไทยวัฒนาราม-เมืองเมียวดี ไหว้พระสองแผ่นดิน-ตลาดริมเมย 

เดินทาง มี.ค.-พ.ค.63