บาหลี บุโรพุทโท วัดเบซากีย์ อินโดนีเซีย 5วัน3คืน

บาหลี บุโรพุทโท วัดเบซากีย์ อินโดนีเซีย 5วัน3คืน
ราคา: 18,999 บาท
รหัสสินค้า: ก.ค.63
สถานะสินค้า:
บาหลี - อนุสาวรีย์มหาภารตะ - วัดอูลูวาตู - สวนวิษณุ - หาดจิมบารัน-สนามบินเดนพาซาร์ - สนามบิน ย็อกยาการ์ตา - เทวลัยปรัมบานัน – พระราชวังสุลต่าน -ปราสาทสวนน ้า – บุโรพุทโธ – วัดปะวน - วัดเมนดุต – สนามบินย็อกยาการ์ตา –
สนามบินเดนพาซาร์-วัดเม็งวี - วัดอุลัน ดานู-  ประตูสวรรค์ หรือ HANDARA HEAVEN GATE– วิหารทานาล้อต-วัดเบซากีย์- หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก –บาหลีสวิงค์Bali Swing- หมู่บ้านคินตามณี- ชิมกาแฟขี้ชะมด – วัดเทมภัคสิริงค์– ตลาดปราบเซียน - ร้านKrisana

เดินทาง มี.ค.-ก.ค.63