บินเปลี่ยนดวง ฮ่องกง มิรันตีทริปพาขอพรก่อนตรุษจีน

บินเปลี่ยนดวง ฮ่องกง มิรันตีทริปพาขอพรก่อนตรุษจีน
ราคา: 10,999 บาท
รหัสสินค้า: ม.ค.63
สถานะสินค้า:

✔️ วัดหวังต้าเซียน
✔️ วัดแชกงหมิว
✔️ วัดกวนอู
✔️ วัดปักไท
✔️ วัดพิฆเนศ
✔️ วัดแม่ทับทิม
***ทิปไกด์ท้องถิ่น 1500 บาท***

เดินทาง 20-22 ม.ค.63