บินตรงสู่มหานครปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน

บินตรงสู่มหานครปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน
ราคา: 21,999 บาท
รหัสสินค้า: ม.ค 63
สถานะสินค้า:
บินตรงสู่มหานครปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน
ชมพระราชวังต้องห้าม ขึ้นกระเช้าชมกำแพงเมืองจีน
ลานสกี SNOW WORLD ชมกายกรรมปักกิ่ง
4 มรดกโลก...พระราชวังโบราณกู้กง , กำแพงเมืองจีน , พระราชวังฤดูร้อน, หอบูชาฟ้าเทียนถาน
จัตุรัสเทียนอันเหมิน  ตลาดหงเฉียว  ถนนหวังฟู่จิ่ง ถ่ายรูปยามค่ำคืน OLYMPIC TOWER
มื้อพิเศษ...บุฟเฟ่ต์เจงกิสข่าน BBQซีฟู๊ด / สุกี้มองโกล เป็ดปักกิ่งโต๊ะละ 2 ตัว


เดินทาง 28 ธ.ค. 62-1 ม.ค. 63