OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N ซุปตาร์ เซเลบริตี้ หิมะ

OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N  ซุปตาร์ เซเลบริตี้ หิมะ
ราคา: 28,888 บาท
รหัสสินค้า: เซ
สถานะสินค้า:
ชมหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และเมืองเก่าทาคายาม่า
เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าเฮอัน
ช้อปปิ้งจุใจ ณ ย่านซาคาเอะ Expo City และ ชินไซบาชิ
ชมความงามของป่าไผ่เมืองอาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึเคียว
แวะถ่ายรูปกับปราสาทโอซาก้า ปราสาทเก่าแก่คู่เมือง
พิเศษ !!! ใส่กิโมโน ถ่ายรูปเก๋ๆ ณ ศาลเจ้าเฮอัน