Winter Snow โตเกียว ฟูจิ สกี 5D 3N

Winter Snow โตเกียว ฟูจิ สกี 5D 3N
ราคา: 22,888 บาท
รหัสสินค้า: win
สถานะสินค้า:

Tokyo Fuji Winter Snow
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ สกี 5วัน 3คืน
พักออนเซ็น 1คืน นาริตะ 2คืน ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ อิสระฟรีเดย์ 1วัน
ชมงานประดับไฟฤดูหนาว TOKYO GERMAN VILLAGE 1 ใน 3 งานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคันโต จังหวัดชิบะ
สนุกสนานลานสกี FUJITEN SNOW RESORT ที่ตั้งอยู่บริเวณตีนขาวภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสหิมะขาวปุย