อยากรวย ไหว้พระเก่าแก่ฮ่องกง

อยากรวย ไหว้พระเก่าแก่ฮ่องกง
ราคา: 19,888 บาท
รหัสสินค้า: อยากรวย
สถานะสินค้า:
  • นอนฮ่องกง
  • รีพลัสเบย์ วัดปักไท
  • 3 วัดโบราณ
  • เกาะฮ่องกง
  • วัดวังดอกบัว
  • วัดแชกงหมิว
  • วัดแม่กวนอิมฮองฮำ
  • ช้อปปิ้งคอสเวย์เบย์
  • จิวเวอรี่
  • ไม่รวมทิปไกด์ 1,500 บาท