โปรสนั่น ฮ่องกง เซินเจิ้น

โปรสนั่น ฮ่องกง เซินเจิ้น
ราคา: 3,999 บาท
รหัสสินค้า: โปรสนั่น
สถานะสินค้า:
  • วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ–ฮ่องกง –เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอหวู่
  • วันที่สอง เซินเจิ้น ––วดักววนอู-ร้านหยก –ยาบัวหิมะ – สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ - เป็ ดปักกิ่ง+ไวน์แดง
  • วันที่สาม เซินเจิ้น –ฮ่องกง – เจ้าแม่กวนอิม ฮองฮ า ขอเงิน –วัดหวังต้าเซียน –ร้านจิวเวลรี่ –วัดแชกงหมิว
    ช้อปปิ้ งถนนนาธาน –กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
  • วันที่สี่ กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 3,999.-