ฮ่องกง-ดีสนี่ย์แลนด์-ไหว้พระ 5 วัด 4วัน2คืน (นอนฮ่องกง )

ฮ่องกง-ดีสนี่ย์แลนด์-ไหว้พระ 5 วัด 4วัน2คืน   (นอนฮ่องกง )
ราคา: 11,977 บาท
รหัสสินค้า: spg05
สถานะสินค้า:
  • วันแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) ฮ่องกง อิสระช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลตOPTION
           กระเช้านองปิง 360 วัดโป๋หลิน -พระใหญ่ลันเตา - A SYMPHONY OF LIGHTS
  • วันที่สอง เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์ - จุดชมวิว วิกตอเรียพีค -วัดฮองฮำ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน
         - วัดหม่านโหมว – ร้านจิวเวอรี่ – ร้านหยก - ย่าน Old Town Central
  • วันที่สาม Disneyland เต็มวัน  (รวมบัตรเครื่องเล่น)
  • วันที่สี่ ฮ่องกง-สุวรรณภูมิ
✈️ ✈️ เดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ✈️ ✈️  ราคาเริ่มต้น 11,977