ไหว้พระ 8 วัด บารมี ฮ่องกง ไหว้พระจัดเต็ม 4วัน 2คืน

ไหว้พระ 8 วัด บารมี ฮ่องกง ไหว้พระจัดเต็ม 4วัน 2คืน
ราคา: 12,888 บาท
รหัสสินค้า: snack พ.ค.62
สถานะสินค้า:
  • วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ–ฮ่องกง –วัดหวังต้าเซียน –วัดหยวนหยวน – พ่อกวนอู เจ้าแม่ทับทิม – ช้อปปิ้ งเลดี้มาร์เก็ต – โรงแรมที่พัก
  • วันที่สอง รีพลัสเบย์ –แม่กวนอิมฮองฮ า –จิวเวอรี่ –วัดปักไท –ร้านหยก –แชกงหมิว –ช้อปปิ้งจมิซาจุ่ย– โรงแรมที่พัก
  • วันที่สาม อิสระเต็มวัน Free Days - สนามบินฮ่องกง
  • วันที่สี่ ฮ่องกง –กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ
✈️ เดินทางเดือน เม.ย.-ต.ค. 62✈️ ราคา 12,888.-

12,888.-