เที่ยวกาญจน์เอง "ล่องแพแลขุนเขา"

 เที่ยวกาญจน์เอง "ล่องแพแลขุนเขา"
ราคา: 1,234 บาท
รหัสสินค้า: 64
สถานะสินค้า:

เดินทางเป็นหมู่คณะละ 8 ท่านขึ้นไป
ราคาขายท่านละ 1,234 บาท

ราคารวม
- ค่าห้องพัก 1 คืน พร้อมอาหารเช้าที่เขาโทน ริเวอร์วิว รีสอร์ท หรือเทียบเท่า (เรือนแพหรือเรือนพัก แล้วแต่ว่าง)
- อาหารค่ำที่ห้องอาหารของรีสอร์ท หรือเทียบเท่า
- อาหารกลางวันที่ร้านไอซ์โภชนา หรือเทียบเท่า
- ค่าล่องแพเปียก 1 รอบ
- ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์รถไฟสายมรณะ