ทอดกฐินอีสาน ห่มผ้าพระธาตุพนม

ทอดกฐินอีสาน ห่มผ้าพระธาตุพนม
ราคา: 3,999 บาท
รหัสสินค้า: c-63
สถานะสินค้า:
ทริปสุดพิเศษ กฐินหลวง

 

????ปู่ศรีสัตตนาคราช
นอนนครพนม
ห่มผ้าพระธาตุพนม
พระธาตุเชิงชุม
พระธาตุเรณู
คำชะโนด
นอนในเมืองอุดร
 
????????สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ
โปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่ออัญอชิญมาทอดถวาย
ณ วัดสระมณี อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

เดินทาง 9-11 ตุลาคม 2563