ทอดกฐินภาคใต้ วัดป่าเรียน

ทอดกฐินภาคใต้ วัดป่าเรียน
ราคา: 3,999 บาท
รหัสสินค้า: c-63
สถานะสินค้า:

ขอพรไอ้ไข่วัดสระสี่มุม วัดเจดีย์ เข้าโบสถ์มหาอุด ขอพรสระมโนราห์

????สระมโนราห์
เข้าที่พัก ริมทะเล
วัดยางใหญ่
วัดเจดีย์
วันสระสี่มุม
ร่วมงานกฐิน วัดป่าเรียน
วัดนางพญา
วัดพระธาตุ มหาธาตุ
ศาลหลักเมือง
เขาขุนพนม เข้าโบสถ์มหาอุด

เดินทาง 30-1 พฤศจิกายน 2563