เที่ยว..ตามรอยพระบาท รัชกาลที่ ๙ นครศรีธรรมราช 4วัน 2คืน

เที่ยว..ตามรอยพระบาท  รัชกาลที่ ๙ นครศรีธรรมราช 4วัน 2คืน
ราคา: 8,900 บาท
รหัสสินค้า: พ.ค.63
สถานะสินค้า:
พระธาตุเมืองนคร-หอพระพุทธสิหิงค์-บ้านหนังตะลุง-วัดธาตุน้อย-หมู่บ้านคีรีวงศ์-สะพานแห่งความสุข-วังเจ้าเมืองพัทลุง-โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปากพนัง
คอนโดรังนกปากพนัง-แหลมตะลุมพุก-วัดเจดีย์-พระบรมธาตุไชยา

เดินทาง มี.ค.-พ.ค.63