เชียงคาน-เลย-ภูเรือ 3วัน 2คืน

เชียงคาน-เลย-ภูเรือ 3วัน 2คืน
ราคา: 6,900 บาท
รหัสสินค้า: พ.ค.63
สถานะสินค้า:
วัดเนรมิตวิปัสนา-พระธาต ุศรีสองรัก-พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน-เชียงคาน-ถนนคนเดิน-ชมวิวภูทอก-แก่งคุดคู้-วัดป่าห้วยลาด-อุทยานภูเรือ-พระพุทธมหาธรรมราชา

เดินทาง มี.ค.พ.ค.63