บาหลี PREMIUM อินโดนีเซีย 4วัน3คืน

บาหลี PREMIUM อินโดนีเซีย 4วัน3คืน
ราคา: 26,999 บาท
รหัสสินค้า: พ.ค.63
สถานะสินค้า:
บาหลี – Garuda Wisnu – วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบารัน-วัดเบซากีย์ – เทือกเขาคินตามณี – วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์– BALI SWING - ตลาดปราบเซียน-วัดเม็งวี - วัดอุลัน ดานู- ประตูสวรรค์ หรือ HANDARA
HEAVEN GATE – วิหารทานาล้อต-หาดทรายสีดำ-Shopping Kuta – อนุสาวรีย์มหาภารตะ

เดินทาง ก.พ.-พ.ค.63