บาหลี บุโรพุทโธ อินโดนีเซีย 5วัน4คืน

บาหลี บุโรพุทโธ อินโดนีเซีย 5วัน4คืน
ราคา: 31,999 บาท
รหัสสินค้า: เม.ย.63
สถานะสินค้า:
บาหลี – Garuda Wisnu – วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบารัน-ยอร์คยาการ์ตา – มหาเจดีย์บุโรพุทธโธ - วัดปะวน – วัดเมนดุต– วังสุลต่าน –พระราชวังวอเตอร์พาเลซ – วัดพรามนันต์-วัดเม็งวี - วัดอุลัน ดานู- ประตูสวรรค์ หรือ HANDARA
HEAVEN GATE – วิหารทานาล้อต-วัดเบซากิห์ – เทือกเขา Kintamani – วัดเทมพาสิริงค์ น้ำพุศักดิ์สิทธิ์– Bali Swing-Shopping 

เดินทาง ก.พ.-เม.ย.63