โตเกียว SAKURA PINKU PREMIUM

โตเกียว SAKURA PINKU PREMIUM
ราคา: 35,900 บาท
รหัสสินค้า: เม.ย.63
สถานะสินค้า:
วัดอาซากุสะ – สวนจิโดริกะ – ฟูจิ – โอชิโนะฮัคไค-ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ดิวตี้ฟรี – โตเกียว – สวนอุเอโนะ –ชินจูกุ-คลองเมกุโระ – ตลาดปลาสึกิจิ – ฮาราจูกุ – ศาลเจ้าเมจิ – Sakura no yama park – อิออนมอลล์
นาริตะ-วัดนาริตะ – Shisui Outlet 

เดินทาง มี.ค.-เม.ย.63