ไหว้7พระธาตุประจำวันเกิด 2วัน1คืน

ไหว้7พระธาตุประจำวันเกิด 2วัน1คืน
ราคา: 6,900 บาท
รหัสสินค้า: เม.ย.63
สถานะสินค้า:
กรุงเทพฯ – สกลนคร - นครพนม – พระธาตมหาชัย – พระธาตประสิทธิ์– พระธาตุท่านอุเทน-พระธาตุนคร–พระธาตุรุกขนคร– พระธาตุเรณู–พระธาตุพนม–พระธาตุศรีคุณ

เดินทาง ก.พ.-เม.ย63