สงขลา พัทลุง ปัตตานี 3วัน2คืน

สงขลา พัทลุง ปัตตานี 3วัน2คืน
ราคา: 8,900 บาท
รหัสสินค้า: พ.ค.63
สถานะสินค้า:

กรุงเทพฯ – หําดใหญ่ – เกําะยอ – วัดพะโค๊ะ – หําดทองรีสอร์ท
เกําะกระ – ถ้ำน้ำย็นเขาชัยสน – บ่อน้ำร้อน – เขาคอหงษ์

เดินทาง ก.พ.-พ.ค.63