ฮ่องกง มิรันตีทริปพาขอพรก่อนตรุษจีน

ฮ่องกง มิรันตีทริปพาขอพรก่อนตรุษจีน
ราคา: 9,999 บาท
รหัสสินค้า: ม.ค.63
สถานะสินค้า:

พิเศษ : ลงไหว้วัดหวังต้าเซียนชั้นใต้ดิน
( เพิ่ม 500 บาท )
✔️ วัดหวังต้าเซียน
✔️ วัดแชกงหมิว
✔️ วัดกวนอู
✔️ วัดปักไท
✔️ วัดพิฆเนศ
✔️ วัดแม่ทับทิม
***ทิปไกด์ท้องถิ่น 1500 บาท***

เดินทาง 18-20 ม.ค.63