ฮ่องกง บินเปลี่ยนดวง 4D2N

ฮ่องกง บินเปลี่ยนดวง 4D2N
ราคา: 9,999 บาท
รหัสสินค้า: มี.ค.63
สถานะสินค้า:

วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว
วัดกวนอู วัดปักไท วัดพิฆเนศ วัดแม่ทับทิม
***ทิปไกด์ท้องถิ่น 1500 บาท***

เดินทาง  ม.ค-มี.ค. 63