บินตรง ซัวเถา น้ำแร่ทะเล อิสระเยี่ยมญาติ

บินตรง ซัวเถา น้ำแร่ทะเล อิสระเยี่ยมญาติ
ราคา: 17,999 บาท
รหัสสินค้า: ม.ค 63
สถานะสินค้า:
วันแรก           สนามบินดอนเมือง – ซัวเถา – สปาน้ำแร่น้ำทะเล
วันสอง           จางโจว – ศาลเจ้ามังกรเขียว – เมืองแต้จิ๋ว – วัดไคหยวน – สะพานเซียงจื่อ –ไฮตังม่า – ซัวเถา
วันที่สาม        ซัวเถา -ไต่ฮงกง - เฮี่ยงบู๋ซัว  

วันที่สี่            อิสระเยี่ยมญาติ   (ไม่มีรถรับ-ส่ง)
วันที่ห้า
         ซัวเถา – เมืองเทงไฮ่ – สุสานพระเจ้าตาก – กรุงเทพ ฯ

วันเดินทาง ธ.ค.62 – ม.ค.63