ซัวเถา เซี๊ยะเหมิน 5 วัน 4 คืน

ซัวเถา เซี๊ยะเหมิน 5 วัน 4 คืน
ราคา: 21,999 บาท
รหัสสินค้า: ม.ค 63
สถานะสินค้า:
FD850-851 ซัวเถา เซี๊ยะเหมิน 5 วัน 4 คืน 
วันแรก            สนามบินดอนเมือง– ซัวเถา – เมืองแต้จิ๋ว – สะพานเซียงจื่อ – วัดไคหยวน – ซัวเถา
วันที่สอง        ซัวเถา –  เซี๊ยะเหมิน-วัดหนานผู่โถว -หมู่บ้านจี๋เหมย-ช้อปปิ้งถนนคนเดิน-ผู่เทียน
วันที่สาม        ผู่เทียน-เกาะเหมยโจว-เจ้าแม่ทับทิม-ซัวเถา
วันที่สี่
             ซัวเถา –  เฮียงบูซัว (เจ้าพ่อเสือ) – ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ๊ง)  
วันที่ห้า         ซัวเถา - สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสิน - กรุงเทพ ฯ

วันเดินทาง 30 ธ.ค.62 – 03 ม.ค.63