ดอยตุง ดอยแม่สลอง

ดอยตุง ดอยแม่สลอง
ราคา: 9,999 บาท
รหัสสินค้า: พ.ค 63
สถานะสินค้า:
PHD-N9F ดอยตุง ดอยแม่สลอง
กรุงเทพฯ – เชียงราย  - ดอยตุง – ดอยแม่สลอง         
ดอยแม่สลอง – แม่สาย – สามเหลี่ยมทองคำ – เชียงราย  
ไร่บุญรอด – วัดร่องขุ่น – ไร่เชิญตะวัน – กรุงเทพฯ  

เดินทาง ม.ค 63 - พ.ค 63