พม่า พินอูลวิน

พม่า พินอูลวิน
ราคา: 11,900 บาท
รหัสสินค้า: เม.ย.63
สถานะสินค้า:
ตลาดเช้าพินอูลวิน - วัดพระมหาอันตูกานตาร์ - ชมสวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี- มัณฑะเลย์ –อมรปรุะ-
สะพานไม้อูเบ็ง เข้าร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี- พระราชวังมัณฑะเลย์– พระราชวังไม้สักชเวนานจอง – วัดกโุสดอ– สกายน์ -เจดีย์นมนาง - ขึ้นเขาสกายน์ – เจดีย์เจดีย์เสวยอูปงยะฉิ่น – เจดีย์อูมินทงแส่ -กรุงเทพฯ

เดินทาง ธ.ค. - เม.ย.63