พม่า สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์

พม่า สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ราคา: 6,900 บาท
รหัสสินค้า: เม.ย.63
สถานะสินค้า:
กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ
เทพกระซิบ- เจดีย์สุเล- พระมหาเจดีย์ชเวดกอง -ย่างกุ้ง
ย่างกุ้ง–เจดีย์กาบาเอ ทําพิธีครอบเศียร– เจดีย์ไจ้กะส่าน –เจดีย์เอ่งต่อหย่า –เจดีย์เมียตซอนินเนือง –
ตลาดสก็อต

เดินทาง ธ.ค. - เม.ย.63