ทัวร์พม่า 5 ดาว

ทัวร์พม่า 5 ดาว
ราคา: 10,900 บาท
รหัสสินค้า: ม.ค. 63
สถานะสินค้า:
ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน 3วัน 2คืน
กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คมิปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึน้ พระธาตุ)
พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-เจดีย์ชเวดากอง

เดินทาง ธ.ค.-ม.ค. 63