HJK-XJ53-A02 HAPPY FUKUSHIMA BEST OF BEST

HJK-XJ53-A02 HAPPY FUKUSHIMA BEST OF BEST
ราคา: 18,876 บาท
รหัสสินค้า: มี.ค.63
สถานะสินค้า:

เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง
ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์
สัมผัสความยิ่งใหญ่ ปราสาทนกกระเรียน หรือ ปราสาทสึรุงะ
อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโนะ เฮทสึริ
ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน
เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
ช้อปปิ้งจุใจ นาริตะ อิออนมอลล์ และโอไดบะ
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS