รวยสุด ไหว้พระ 12 วัด 3 วัน 2 คืน

รวยสุด ไหว้พระ 12 วัด 3 วัน 2 คืน
ราคา: 12,888 บาท
รหัสสินค้า: ฮ่องกง
สถานะสินค้า:

รวยสุด ไหว้พระ 12 วัด 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,888-

เดินทาง พ.ย.-ม.ค.63
7-9 พ.ย. รับได้ 20 ที่
14-16 พ.ย. รับได้ 20 ที่
28-30 พ.ย. รับได้ 20 ที่
10-12 ธ.ค. รับได้ 20 ที่
24-26 ธ.ค. รับได้ 20 ที่
27-29 ธ.ค. รับได้ 20 ที่
3-5 ม.ค. 63 รับได้ 20 ที่
8-10 ม.ค. 63 รับได้ 20 ที่
15-17 ม.ค. 63 รับได้ 20ที่

- วัดวังดอกบัว
- วัดแม่ทับทิมอเบอดีน
- เซาเกว้านแม่ทับทิม
- เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์
- เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ
- วัดนาจา
- วัดกวนอู
- วัดเจ้าแม่ทับทิม
- วัดเจ้าแม่กวนอิมมงก๊ก
- วัดปักไท
- ตลาดเลดี้มาร์เก็ต
- อิสระเต็มวัน