SUD SHOCK

 SUD SHOCK
ราคา: 8,888 บาท
รหัสสินค้า: ฮ่องกง
สถานะสินค้า:

ฮ่องกง เซินเจิ้น นอนปิง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 8,888

เดินทาง
4-6/12-17/22-24   พฤศจิกายน 2562
4-6/15-17/25-27  ธันวาคม 2562
5-7/14-16 มกราคม 2563
--------------------------------------------------------------
นอนเซินเจิ้น 2 คืน
บินตรงโดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์
นองปิง
วัดกวนอู
สวนดอกไม้ฮอลแลนด์
เจ้าแม่กวนอิม ฮองฮำ ขอเงิน
เจ้าแม่ทับทิม
วัดแชกงหมิว  
พิเศษ!!! เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง
ไม่รวมทิปไกด์ 1,500 บาท