ฮอกไกโด...หิมะน่ารัก 5D3N

ฮอกไกโด...หิมะน่ารัก 5D3N
ราคา: 31,888 บาท
รหัสสินค้า: ฮอกไกโด
สถานะสินค้า:

ฮอกไกโด...หิมะน่ารัก 5D3N
เล่นสกีจุใจ ฟรีเดย์ 1 วันเต็ม
Hokkaido Ski Freeday
-----------------
ดาราพิเศษ : ตูมตาม ยุทธนา
----------
- โดยสายการบิน Air Asia X
- ชมสวนหมีภูเขาไฟ
- ลานสกีซัปโปโล
- อิสระเที่ยวตามอัธยาศัย