TOKYO FUJI SKI 5D3N ซุปตาร์ ไอศกรีมมหาชน

TOKYO FUJI SKI 5D3N  ซุปตาร์ ไอศกรีมมหาชน
ราคา: 25,888 บาท
รหัสสินค้า: ไอ
สถานะสินค้า:
เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี
ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ โอไดบะ และอิออนนาริตะ
พิเศษ เยือนสวนสนุกเอโดะ วันเดอร์แลนด์ ณ เมืองนิกโก้
เยือนทะเลสาบชูเซนจิ ที่รอบๆ เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลน
บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ