ฮ่องกง โปรประหยัด

ฮ่องกง โปรประหยัด
ราคา: 3,999 บาท
รหัสสินค้า: ประหยัด
สถานะสินค้า:
 -วัดพ่อแชกง
 -วัดแม่กวนอิม
 -วัดพ่อกวนอู
 -สวนดอกไม้ฮอลแลนด์
 -ช้อปปิ้งจุใจหลอหวู่และจิมซาจุ่ย
 -ทิปไกด์ 1,500 บาท 
 -วีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท