สะพานแก้ว รวมนองปิง เซินเจิ้น 4วัน2คืน

สะพานแก้ว รวมนองปิง เซินเจิ้น 4วัน2คืน
ราคา: 5,999 บาท
รหัสสินค้า: สะพานแก้ว
สถานะสินค้า:
  • พระใหญ่นองปิง
  • วัดกวนอู
  • สะพานแก้ว 3 มิติ
  • ชมโชว์กายกรรม
  • ศาลพระพรหม
  • วัดแม่กวนอิมฮองฮำ
  • พ่อแชกง
  • ไม่รวมทิปไกด์ 1,500 บาท
  • ค่าภาษีสนามบิน 2,500 บาท