บารมี ฮ่องกง ไหว้พระ 8 วัด

บารมี ฮ่องกง ไหว้พระ 8 วัด
ราคา: 12,888 บาท
รหัสสินค้า: บารมี62
สถานะสินค้า:
  • นอนฮ่องกง
  • วัดหยวนหยวน
  • พ่อกวนอู เจ้าแม่ทับทิม
  • แม่กวนอิมรีพลัสเบย์ แม่กวนอิมฮองฮำ
  • วัดปักไท วัดแชกงหมิว
  • อิสระเต็มวัน Free Day
  • ช้อปปิ้งจุใจ 
  • ไม่รวมทิปไกด์ 1,500 บาท