ดานัง - ฮอยอัน - เว้ - บาน่าฮิลล์ 4วัน3คืน

ดานัง - ฮอยอัน - เว้ - บาน่าฮิลล์ 4วัน3คืน
ราคา: 13,899 บาท
รหัสสินค้า: ดานัง
สถานะสินค้า:
  • วันแรก กรุงเทพ –ดานัง – เว้ – วัดเทียนมู่– ตลาดดองบา – ล่องเรือมงั กรชมแม่น้าํ หอม
  • วันที่สอง พระราชวังไดโน้ย – ร้านเย้ อื ไผ่ – ไข่มุก – บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ – สวนสนุก
  • วันที่สาม ร้านหยก – วัดหลิงอิ๋ง – หาดหมีเคว - ล่องเรือกระด้ง - ฮอยอัน – สะพานแห่งความรัก – รูป
    ป้ันปลามงั กร - สะพานมังกรพ่นไฟ
  • วันที่สี่ ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ
เดินทางถึง ก.ย.2562