บินตรง ซัวเถา แต้จิ๋ว 5วัน4คืน

บินตรง ซัวเถา แต้จิ๋ว 5วัน4คืน
ราคา: 15,999 บาท
รหัสสินค้า: คุณหมิง
สถานะสินค้า:
  • วันแรก สนามบินดอนเมือง– ซัวเถา – สักการะพระเจ้าตากสิน
  • วันที่สอง ซัวเถา – เฮียงบูซัว (เจ้าพ่อเสือ) – ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ๊ง)
  • วันที่สาม ซัวเถา – เมืองแต้จิ๋ว – สะพานเซียงจื่อ – ศาลเจ้ามังกรเขียว – วัดไคหยวน – ซัวเถ
  • วันที่สี่ อิสระเยี่ยมญาติ (ไม่รวมรถรับ-ส่ง)
  • วันที่ห้า ซัวเถา – ไฮตังม่า (เจ้าแม่ทับทิม)- กรุงเทพ ฯ
เดินทาง ถึง พ.ย.62   ราคาเริ่มต้น 15,999.-


 
  •