Club Med Kani, Maldives

Club Med Kani, Maldives
ราคา: 29,600 บาท
รหัสสินค้า: club62
สถานะสินค้า:
  • เงื่อนไขและข้อกาหนด:
  •  แพ็คเกจนี้สาหรับรวมตั๋วสายการบิน Bangkok Airways 3 วัน 2 คืน เท่านั้น
  •  เด็กอายุต่ากว่า 4 ปีเข้าพักที่คลับเมด ฟรี!
  •  เด็กอายุต่ากว่า 8 ปี ไม่อนุญาตให้เข้าพักที่ห้องลากูน
  • สาหรับห้อง Connecting room มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1400 บาท /ห้อง /คืน 
  •  ราคานี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษสามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ที่ระบุไว้เท่านั้น
  • ห้องพักกลางน้าแบบพาโนรามาวิว ชาระเพิ่ม 10%
  • หากยืนยันการจองแล้วไม่สามารถส่งต่อ คืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ และ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
  • แพ็คเกจนี้ไม่สามารถใช้ได้กับกรุ๊ปทัวร์
เดินทาง Jun-Oct 62 ราคา 29,600.-