HAPPY YOKYO EXCITING

HAPPY YOKYO EXCITING
ราคา: 15,987 บาท
รหัสสินค้า: ex62
สถานะสินค้า:
  • วันแรก สนามบินดอนเมือง 
  • วันที่สอง วัดอาซากุสะ – โอไดบะ – ชนิ จุก
  • วันที่สาม JTC DUTY FREE – วัดพระใหญ่ USHIKU DAIBUSU – AMI PREMIUM OUTLET – AEON TOWN 
  • วนั ทสี่ ี่ สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง 

เดินทาง มิ.ย.-ก.ย.2562 ราคา 15,987