สุดปัง ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด 4วัน2คืน

สุดปัง ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด 4วัน2คืน
ราคา: 9,999 บาท
รหัสสินค้า: สุดปัง
สถานะสินค้า:
  • วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ-ฮ่องกง– City Gate - โรงแรมที่พัก
  • วันสอง วัดเจ้าแม่ทับทิม –วัดปักไท –วัดเจ้าพ่อกวนอู–ร้านจิวเวลรี่–วัดแชกงหมิวอิสระช้อปปิ้ง
  • วันที่สาม วัดข้างโรงแรม –อิสระเต็มวัน Freeday – สนามบิน
  • วันที่สี่ ฮ่องกง –กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ
ราคาเริ่มต้น 9,999.-

✈️ เดินทาง ✈️
12-14 พ.ค. รับได้ 2 ที่
26-28 พ.ค. รับได้ 20 ที่ 
2-4 มิ.ย. รับได้ 20 ที่ 
9-11 มิ.ย. รับได้ 20 ที่ 
16-18 มิ.ย. รับได้ 20 ที่ 
26-28 มิ.ย. รับได้ 20 ที่ 
12-15 ก.ค. รับได้ 20 ที่ 
3-6 ส.ค. รับได้ 20 ที่ 
22-24 ส.ค. รับได้ 20 ที่ 
18-21 ก.ย. รับได้ 20 ที่ 
22-25 ต.ค. รับได้ 20 ที่