สุดตะลึง ฮ่องกง เซินเจิ้น 4วัน2คืน

สุดตะลึง ฮ่องกง เซินเจิ้น 4วัน2คืน
ราคา: 4,999 บาท
รหัสสินค้า: สุดตะลึง
สถานะสินค้า:
  • วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ–ฮ่องกง ––เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอหวู่
  • วันที่สอง เซินเจิ้น –ร้านหยก –ยาบัวหิมะ –วัดกวนอู– สวนดอกไม้ฮอลแอลนด์
  • วันที่สาม เซินเจิ้น –ฮ่องกง –แม่กวนอิมฮองฮ า –จิวเวอรี่ – หวังต้าเซียน –แชกงหมิว – ช้อปปิ้งจมิซาจุ่ย–สนามบิน
  • วันที่สี่ ฮ่องกง -กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ
ราคาเพียง 4,999.-

✈️ เดินทาง✈️
22-25 เม.ย. รับได้ 5 ที่
28-31 พ.ค. รับได้ 15 ที่