พารวย ค้าขายปัง ฮ่องกง 4วัน2คืน

พารวย ค้าขายปัง ฮ่องกง 4วัน2คืน
ราคา: 18,888 บาท
รหัสสินค้า: พารวย
สถานะสินค้า:
  • วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ–ฮ่องกง –วัดเจ้าแม่ทับทิม (ขอที่ดินและการค้า) –วัดกวนอู–วัดนาจา –ตลาดเลดี้มาร์เก็ต - เข้าที่พัก
  • วันที่สอง แม่กวนอิมฮงฮ า –ร้าน DIL –ร้านหยก –วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้ งนาทาน
  • วันที่สาม วัดหยวน หยวน – นองปิ ง (กระเช้าคริสตัล) – พระคเณศ – สนามบิน
ราคาเริ่มต้น 18,888.-

✈️ เดินทาง ✈️
26-29 พ.ค. รับได้ 20 ที่ 
12-15 ก.ค. รับได้ 20 ที่ 
3-6 ส.ค. รับได้ 20 ที่ 
18-21 ก.ย. รับได้ 20 ที่  
22-25 ต.ค. รับได้ 20 ที่