พลิกชะตา ฮ่องกง บินปรับดวง 4วัน2คืน

พลิกชะตา ฮ่องกง บินปรับดวง 4วัน2คืน
ราคา: 13,999 บาท
รหัสสินค้า: พลิกชะตา
สถานะสินค้า:
  • วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ–ฮ่องกง – พระพิคเนศ –วัดนาจา –วดักวนอู– เจ้าแม่
    ทับทิม – โรงแรมที่พัก
  • วันที่สอง วัดแม่กวนอิมวังดอกบัว –จิวเวอรี่ –ร้านหยก – พ่อแชกง – โรงแรมที่พัก
  • วันที่สาม วัดข้างโรงแรม –อิสระเต็มวัน Freeday – สนามบิน
  • วันที่สี่ ฮ่องกง –กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

ราคาเริ่มต้น 13,999.-

✈️ เดินทาง ✈️
23-26 เม.ย. รับได้ 12 ที่
27-29 เม.ย. รับได้ 22 ที่ 
30-3 พ.ค. รับได้ 12 ที่
10-12 พ.ค. รับได้ 18 ที่
25-28 พ.ค. รับได้ 8 ที่
2-5 มิ.ย. รับได้ 20 ที่ 
5-8 มิ.ย. รับได้ 20 ที่
11-13 มิ.ย. รับได้ 18 ที่
14-17 มิ.ย. รับได้ 20 ที่ 
26-29 มิ.ย. รับได้ 20 ที่
9-12 ก.ค. รับได้ 20 ที่
24-27 ก.ค. รับได้ 20 ที่
1-4 ส.ค. รับได้ 20 ที่
6-9 ส.ค. รับได้ 20 ที่
19-22 ส.ค. รับได้ 20 ที่
27-30 ส.ค. รับได้ 20 ที่
3-6 ก.ย. รับได้ 20 ที่
13-16 ก.ย. รับได้ 20 ที่
22-25 ก.ย. รับได้ 18 ที่ 
21-24 ต.ค. รับได้ 20 ที่
23-26 ต.ค. รับได้ 20 ที่
26-29 ต.ค. รับได้ 20 ที่