โปรสนั่น ฮ่องกง เซินเจิ้น 4วัน2คืน

โปรสนั่น ฮ่องกง เซินเจิ้น 4วัน2คืน
ราคา: 3,999 บาท
รหัสสินค้า: โปรสนั่น
สถานะสินค้า:
  • วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ–ฮ่องกง –เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอหวู่
  • วันที่สอง เซินเจิ้น ––วดักววนอู-ร้านหยก –ยาบัวหิมะ – สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ - เป็ ดปักกิ่ง+ไวน์แดง
  • วันที่สาม เซินเจิ้น –ฮ่องกง – เจ้าแม่กวนอิม ฮองฮ า ขอเงิน –วัดหวังต้าเซียน –ร้านจิวเวลรี่ –วัดแชกงหมิว
    ช้อปปิ้ งถนนนาธาน –กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
  • วันที่สี่ กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ
ราคาเริ่มต้น 3,999.-

✈️ เดินทาง ✈️
2-5 พ.ค. รับได้ 14 ที่ 
13-16 พ.ค. รับได้ 20 ที่
27-30 พ.ค. รับได้ 20 ที่
29-1 มิ.ย. รับได้ 20 ที่
3-6 มิ.ย. รับได้ 20 ที่
8-11 มิ.ย. รับได้ 20 ที่ 
12-15 มิ.ย. รับได้ 26 ที่
15-18 มิ.ย. รับได้ 20 ที่
5-8 ก.ค. รับได้ 20 ที่
10-13 ก.ค. รับได้ 20 ที่
14-17 ก.ค. รับได้ 20 ที่
21-24 ก.ค. รับได้ 20 ที่
25-28 ก.ค. รับได้ 20 ที่
2-5 ส.ค. รับได้ 20 ที่
7-10 ส.ค. รับได้ 20 ที่
15-18 ส.ค. รับได้ 20 ที่
20-23 ส.ค. รับได้ 20 ที่
23-26 ส.ค. รับได้ 20 ที่
28-31 ส.ค. รับได้ 20 ที่
7-10 ก.ย. รับได้ 20 ที่
11-14 ก.ย. รับได้ 20 ที่
16-19 ก.ย. รับได้ 18 ที่
20-23 ก.ย. รับได้ 20 ที่
23-26 ก.ย. รับได้ 20 ที่
27-30 ก.ย. รับได้ 20 ที่
24-27 ต.ค.  รับได้ 20 ที่