เป๋าตุง ฮ่องกง มาเก๊า 3วัน2คืน

เป๋าตุง ฮ่องกง มาเก๊า 3วัน2คืน
ราคา: 13,888 บาท
รหัสสินค้า: เป๋าตุง
สถานะสินค้า:
  • วันแรก กรุงเทพฯ – มาเก๊า –แม่กวนอิมปรางทอง – วัดเจ้าแม่กวนอิม – โบสถ์เซนต์ปอล –
    เซนาโดสแควร์ – เวเนเชี่ยน-ข้ามรถบัสไปฮ่องกง
  • วันที่สอง ฮ่องกง – เจ้าแม่กวนอิมฮองฮ า – วิคตอเรียพีค – รีพลัสเบย์–ร้านจิวเวลรี่-วัดแชกงหมิว
  • วันที่สาม FREEDAY- ฮ่องกง – มาเก๊า - กรุงเทพ ฯ
ราคาเริ่มต้น 13,888.-

เดินทาง 
29-31 พ.ค. รับได้ 20 ที่
26-28 มิ.ย. รับได้ 17 ที่
26-28 ส.ค. รับได้ 20 ที่
28-30 ต.ค. รับได้ 20 ที่
7-9 พ.ย. รับได้ 20 ที่