บารมี ฮ่องกง ไหว้พระ 8 วัด 4วัน2คืน

บารมี ฮ่องกง ไหว้พระ 8 วัด 4วัน2คืน
ราคา: 12,888 บาท
รหัสสินค้า: บารมี
สถานะสินค้า:
  • วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ–ฮ่องกง –วัดหยวนหยวน – พ่อกวนอู– เจ้าแม่ทับทิม
    ช้อปปิ้ งเลดี้มาร์เก็ต – โรงแรมที่พัก
  • วันที่สอง รีพลัสเบย์ –แม่กวนอิมฮองฮ า –จิวเวอรี่ –วัดปักไท –ร้านหยก –แชกงหมิว –
    ช้อปปิ้งจมิซาจุ่ย– โรงแรมที่พัก
  • วันที่สาม อิสระเต็มวัน Free Days - สนามบินฮ่องกง
  • วันที่สี่ ฮ่องกง –กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)