Sakura Festival โตเกียว ฟูจิ ซากูระ 4วัน 3คืน

Sakura Festival โตเกียว ฟูจิ ซากูระ 4วัน 3คืน
ราคา: 19,888 บาท
รหัสสินค้า: JXJ12
สถานะสินค้า:
  • วันแรก  กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – วัดนาริตะ – ออนเซ็น
  • วันที่สอง  ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะฮักไก - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ซากุระริมทะเลสาบคาวากูจิโกะ – โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุและ Laox Shinjuku - นาริตะ    
  • วันที่สาม     นาริตะ - โตเกียว – วัดอาซากุสะ – สวนอุเอโนะ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ - ถ่ายรูปหุ่นกันดั้ม– จังหวัดชิบะ - ชมงานไฟฤดูหนาว Tokyo German Village //หรือ สวนดอกทิวลิปที่เมืองซากุระ – นาริตะ    
  • วันที่สี่ ร้านดองกี้ – ห้างAeon Mall - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.62